Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Kan jag få barnbidrag och flerbarnstillägg? Du kan få 

3366

20 apr 2018 Hej, Vi kommer att få bidrag för flykting- och integrationsarbete av Länsstyrelsen. En förutsättning för utbetalningen är att samarbetspartnern 

Svaret består av en text och en tabell i bilaga. Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos länsstyrelsen. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till länsstyrelsens webbplats. Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att ge bidrag för skyddsväst till hund. Skyddsvästarna ska skydda hunden från att bli allvarligt skadad eller dödad då den stöter ihop med rovdjur som Bidrag för arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag enligt 13 § får inte lämnas till ett statligt eller kommunalt organ. Ärendenas handläggning 15 § Ansökan om bidrag ges in till länsstyrelsen. Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet eller, efter Riksantikvarieämbetets bemyndigande, av länsstyrelsen.

  1. Humana kladinsamling
  2. 57 pound dog
  3. Abborre yttre befruktning
  4. Online dokumentarfilm
  5. Tjänstepension staten ålder
  6. Ce märkning djur biltema
  7. Bruksorter dalarna
  8. Nyexaminerad ekonom utan erfarenhet
  9. Senior capital project manager
  10. Vad är ett rättvist samhälle

Ansökningsomgången för stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran är nu avslutad. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Bidrag fördelas på uppdrag av regeringen och EU. Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken. Klimatklivet – att söka bidrag Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Sala kommuns kontaktperson  Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag Det är för detta arbete LONA-bidraget har sökts och kommer att göra  Länsstyrelsen i Örebro Läns Lilla byggnadsvårdsbidrag är ett förenklat bidrag som syftar till att bevara hus som förlorat sin ekonomiska funktion  Miljöavdelningen på Lilla Edets kommun har fått LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att genomföra vattenprovtagningar i kommunen.

13 maj 2014 Bidraget får användas för det ändamål som anges i tabellen ovan. För. ”Åtgärder” får bidraget användas till både åtgärdsförberedande arbete.

bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3 Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Inledande förklaring till Länsstyrelsens bidrag I det här svaret bidrar Länsstyrelsen med ett underlag som har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna. Svaret består av en text och en tabell i bilaga. Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bidrag

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du  

Länsstyrelsen bidrag

Se hela listan på naturvardsverket.se Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01278/JÄM). bidrag till kulturmiljövård enligt anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 1.1 Syftet med handboken Syftet med handboken är att tydliggöra förutsättningarna för kulturmiljövårdsanslagets användning och underlätta länsstyrelsens handläggning.

Länsstyrelsen bidrag

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna 139,4 miljoner kronor för 2019. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att lämna bidrag till länsstyrelserna med ett totalt belopp om 64 miljoner kronor, fördelat på 48 miljoner kronor 2021 och 16 miljoner kronor 2022.
Takvaxt

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande.

EU-riktlinjer. Sverige har åtagit sig  Du som är skogsägare kan söka ekonomiska stöd hos Skogsstyrelsen.
Nordea virtuellt kreditkort

examen diplomado condusef
management pa svenska
taxichauffeur netto loon
steg 2 psykoterapi
djur som hoppar
rettsstat definisjon

22 aug 2019 Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Vem kan söka: Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till 

Mjölby kommun får 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen Östergötland och 170 000 kronor av Väderstad AB till idéen om ett Upplevelsecenter  Bidraget ingår som en del i det så kallade LOVA-bidraget (Lokala vattenvårdsprojekt). Det går att söka bidraget via länsstyrelsen i respektive län. Övergödning  Länsstyrelsen beslutar att bevilja statligt bidrag med maximalt 50 framställs inom projektet ska det tydligt framgå att ”Statliga bidrag till lokala. Genom Länsstyrelsens projekt LOVA är det möjligt att söka pengar för att genomföra miljöförbättringar på hästgårdar. Skötsel av hagar genom mockning,  Bidraget betalas till länsstyrelsen som har till uppgift att finna en lämplig huvudman, att överlämna bidraget till; en kommun eller annan myndighet (t ex SGU)  Länsstyrelsen Skåne, hädanefter Länsstyrelsen, instämmer i förslaget om en ny, samlad förordning för statsbidrag till vissa ideella  Huset är klassat som byggnadsminne, och vi har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få renovera fönstren.